Det råder fortsatt eldningsförbud

Publicerad 3 juli 2018

Det varma och soliga vädret fortsätter och risken för gräs- och skogsbrand har ökat ytterligare till kritiska nivåer. Räddningstjänsten Storgöteborg har den senaste tiden släckt flera bränder i terrängen och det brinner fortfarande på ett antal ställen i Sverige.

Förbud mot eldning utomhus

Kommunerna inom Räddningstjänsten Storgöteborgs ansvarsområde, Göteborg, Mölndal, Kungsbacka, Härryda, Partille och Lerum har därför fattat beslutat om förbud mot eldning utomhus. Det är mycket viktigt att eldningsförbudet respekteras. Överträdelse är grund för polisanmälan. Eldningsförbudet gäller tills vidare.

  • Förbudet gäller alla typer av uppgörande av eld utomhus samt grillning på mark.
  • När det råder eldningsförbud är det tillåtet att grilla i särskilda grillar uppställda i trädgårdar i anslutning till bostads- och fritidshus och iordningställda grillplatser på marken (ex. murade, grävda och avskärmade).
  • Engångsgrill får användas, men den får inte placeras direkt på marken. I detta extrema läge är det dock mycket olämpligt om den används i anslutning till skog och terräng.
  • Vid övrig eldning görs det ingen skillnad på villatomten eller övriga markområden.

Omfattningen av förbudet kan variera och det framgår i varje enskilt fall.

Miljöförvaltningen i respektive kommun, har av miljöskäl olika beslut om eldningsförbud som är oberoende av brandrisken. Läs mer på kommunernas hemsidor:

Göteborg | Mölndal | Kungsbacka | Härryda | Partille | Lerum

Juridisk grund

Beslut om förbud mot eldning utomhus föreskrivs av respektive kommun med stöd av 2 kap 7 § Förordning om skydd mot olyckor (SFS 2003:789). Beslutet kan överklagas till länsstyrelsen. Den som bryter mot eldningsförbudet kan dömas till böter med stöd av 10 kap 3 § i Lag om skydd mot olyckor (SFS 2003:778)

Här kan du få mer information

DinSäkerhet.se om vad eldningsförbud är

Räddningstjänsten Storgöteborg