Föreningar inom det sociala området i Göteborg får 91 miljoner

Publicerad 20 december 2018

Social resursnämnd har beslutat att fördela 91 miljoner kronor till ideella föreningar i Göteborg. Medlen går till 169 organisationer och föreningar inom det sociala området, inom funktionshinderområdet och till arbetsintegrerade sociala företag.