Flytt och nedtagning av träd under oktober inför bygget av Västlänken

Träden som flyttas inför bygget av Västlänken förbereds noggrant. Foto: Park- och naturförvaltningen

Publicerad 26 september 2018

Under oktober kommer Trafikverket att flytta och ta ner träd inom Västlänkens deletapp Haga och deletapp Centralen.

Ett femtiotal träd i Nya allén och Kungsparken flyttas under oktober för att bereda plats åt bygget av Västlänken och den nya tågstationen Haga. Merparten av de 50 träden flyttas tillfälligt till en plantskola för att flyttas tillbaka till området när Västlänken är färdigbyggd, medan några träd flyttas permanent till andra platser i parken eller närområdet.

För att möjliggöra flytten måste 10 andra träd tas ned. Dessa träd är i för dåligt skick för att vara värda att flytta. Under oktober kommer Trafikverket även ta ner 7 träd i Bergslagsparken inför bygget av Västlänkens deletapp Centralen. De träd som Trafikverket tar ner kommer att ersättas med nya träd efter avslutad byggnation.

Läs mer på Göteborgs Stads webbplats för stadsutveckling.

Läs mer på Trafikverkets webbplats för Västlänken om arbetet i Kungsparken och Nya allén.

Läs mer på Trafikverkets webbplats för Västlänken deletapp Centralen om arbetet i Bergslagsparken.