Därför bygger Kretslopp och vatten reningsdammar vid Välen

Publicerad 19 oktober 2018

För att rena det förorenade dagvattnet som idag rinner direkt ut i Stora Ån anlägger Kretslopp och vatten dammar i området direkt norr om Välens naturreservat.