Inför bygget av Västlänken – nu flyttas det största trädet

Den 30 oktober flyttas det största trädet, en bok, inför bygget av Västlänken. Foto: Park- och naturförvaltningen

Publicerad 24 oktober 2018

De senaste veckorna har Trafikverket flyttat ett femtiotal träd i Nya allén och Kungsparken inför bygget av Västlänkens station Haga. Under slutet av oktober flyttar Trafikverket ytterligare tre träd – två hästkastanjer och en bok. Så stora träd har inte tidigare flyttats i Göteborg.

Trafikverkets och Göteborgs Stads gemensamma utgångspunkt är att så långt det är tekniskt möjligt och ekonomiskt rimligt bevara de träd som finns längs Västlänkens sträckning. Därför flyttar Trafikverket omkring 300 träd, antingen till ny permanent plats eller tillfälligt till plantskola för att flytta tillbaka dem till staden när Västlänken är färdigbyggd.

I slutet av oktober flyttas tre av de största träden. Det är två hästkastanjer och en bok. Av dessa är boken störst med ett stamomfång på cirka 3,70 meter. Den flyttas under förmiddagen den 30 oktober.

Läs mer på Göteborgs Stads webbplats för stadsutveckling.