Frågor och svar om Rain Gothenburg

Publicerad 20 november 2018

Jubileumssatsningen Rain Gothenburg ingår i Göteborgs Stads fyrahundraårsfirande 2021. Men satsningen ser längre än så och innebär mer långsiktiga lösningar för de problem med regn, skyfall och översvämningar som Göteborg står inför. Här får du svar på några av frågorna om Rain Gothenburg.

Vad är Rain Gothenburg?

Det regnar i snitt var tredje dag i Göteborg, och med klimatförändringen kommer de svåra skyfallen att öka. Därför satsar Göteborg på att bli en internationell förebild som regnstad, både i att bygga en hållbar stad som tar hand om stora regnmängder och att ta tillvara regnets möjlighet till att ge unika upplevelser. Rain Gothenburg är en av många satsningar inför stadens 400-årsjubileum och den ska fortsätta även efter jubileumsåret 2021. Stadens jubileumssatsningar kommer från idéer om hur staden ska fira 400-årsjubileet som samlats in bland göteborgarna.

Varför satsar Göteborgs Stad på Rain Gothenburg?

Eftersom klimatförändringen kommer leda till ännu mera regn behöver staden rusta sig för att undvika översvämningar. Dagens sätt att ta hand om vattnet med dagvattenbrunnar räcker inte utan behöver förnyas. Med jubileumssatsningen Rain Gothenburg ska Göteborg bli en internationell förebild i att ta hand om skyfall och skydda staden från dess verkningar. Satsningen ska ta tillvara den resurs som regnet är för konst, kreativitet och unika upplevelser, till exempel genom regnlekplatser, plats för vatten i stadsrummet och olika former av regnskydd.

Vad görs inom satsningen?

Rain Gothenburg har hittills ordnat två internationella konferenser för att komma fram till nya och kreativa dagvattenlösningar som kan byggas i staden. Fram till 2021 ska staden bygga två innovativa dagvattenlösningar som kombineras med konstnärliga uttryck: den ena i Lorensberg vid Viktor Rydbergsgatan, den andra vid Gårdstens Torg. Men redan den 8 december, invigs en regnlekplats i Renströmsparken. Många fler projekt kopplat till regn är planerade tillsammans med olika intressenter och kommer sakta men säkert bidra till byggandet av en kreativ regnstad.

Vill Rain Gothenburg få göteborgare och besökare att ”älska regnet var tredje dag”?

Nej. Bakgrunden är att regnmängderna och skyfallen kommer att öka. Dagens sätt att ta hand om vattnet med dagvattenbrunnar räcker inte, utan vi behöver hitta fler och nya sätt. Det kan handla om att anlägga regnrabatter eller andra öppna dagvattenlösningar. Det krävs också att flera aktörer i samhället hjälps åt om vi ska klara det. Via jubileumssatsningen Rain Gothenburg arbetar Göteborgs Stad med att både uppmärksamma den här utmaningen och att hitta nya sätt att skydda staden från regnets verkningar.

Rain Gothenburg grundas också på göteborgarnas önskan inför 400-årsjubileet att komma närmare vatten i alla former.

Är Rain Gothenburg nedlagt?

Nej, Rain Gothenburg är inte nedlagt. I en artikel i GP (10 november 2018) och i en ledare i samma tidning (18 november 2018) har en sammanblandning gjorts mellan utformningen av firandet under själva jubileumsåret 2021, och hela arbetet med jubileumssatsningarna – där bland annat Rain Gothenburg ingår. Detta ledde felaktigt till slutsatsen att Rain Gothenburg skulle vara nedlagt, vilket det alltså inte är.

Vem ansvarar för satsningen?

Projektägare för Rain Gothenburg är Kretslopp och vatten i samverkan med Business Region Göteborg, Stadsbyggnadskontoret, Trafikkontoret, Park- och naturförvaltningen och Göteborg & Co.