Cirkulationsplats Tuvevägen/Minelundsvägen januari 2019 – hösten 2019

Publicerad 14 januari 2019

Göteborgs Stad arbetar med att höja trafiksäkerheten och framkomligheten inom staden. I detta projekt kommer vi att utföra en trafiksäkerhetshöjande åtgärd i form av byggandet av en cirkulationsplats i korsningen Tuvevägen/Minelundsvägen.

Vi kommer även att bredda cykelbanan längs Tuvevägen mellan Swedenborgsplatsen och Wieselgrensgatan för att ge möjlighet till ökad cykelpendling.

Under ett skede i produktionen kommer busshållplatsen Björnsonsgatan flyttas 100 meter söder ut längs Tuvevägen.
Under hela arbetets gång kommer kollektivtrafik, godstransporter och bilar ledas igenom arbetsplatsen och cykeltrafiken kommer ledas om i bostadsområdet väster om Tuvevägen.