Vi bygger nya pendelcykelstråk längs med Björlandavägen januari 2019

Publicerad 18 december 2018

På sträckan mellan Sankt Olofsgatan och Swedenborgsplatsen bygger vi nya pendelcykelstråk och gångbanor under 2019/2020. Bygget är en del av en större satsning på pendelcykelstråk i Göteborg som görs för att hjälpa dig som cyklar att komma fram på ett enklare och tryggare sätt. Det blir också ny belysning, skydd mot buller och bättre dagvattenhantering i området.

Byggs i två etapper

Den första etappen som sträcker sig från Sankt Olofsgatan till Toleredsgatan startar i januari och förväntas vara klar under 2019. Den andra etappen sträcker sig mellan Toleredsgatan till Swedenborgsplatsen och pågår från sommaren/hösten 2019 till 2020. Utsättning av tomtgränser utmed gångbanan kommer att göras under andra veckan i januari.

Trafikpåverkan under byggtid

Trafiken påverkas i viss mån under byggtid. På Toleredsgatan, Klövervallsgatan och Wieselgrensgatan påverkas trafiken när byggnationen av pendelcykelstråket och gångbanan korsar dessa vägar.