Därför behöver VA-taxan höjas

Foto: Mostphotos.

Publicerad 26 oktober 2018

Kretslopp och vatten föreslår en höjning av VA-taxan för kommande år för att klara ökade kostnader när staden växer och för att underhålla, förnya och utveckla våra anläggningar och ledningar.

I måndags fattade Kretslopp och vattennämnden beslut om att intäkterna från VA-taxan ska höjas med 7 procent nästa år och gav förslag på 7 procent år 2020 och 6 procent år 2021. Det slutliga beslutet fattas av kommunfullmäktige i december.

Stora investeringsbehov inom VA

Svenskt Vatten har tagit fram en rapport som visar att taxorna behöver fördubblas på 20 år om vi ska kunna göra nödvändiga investeringar i VA-systemet. Göteborgs Stads VA-nät är i många delar gammalt och det finns stora behov av att underhålla, förnya och utveckla ledningarna för vatten och avlopp samt våra anläggningar som vattenverk, pumpstationer med mera. När staden växer ökar också driftkostnaderna för att se till att alla göteborgare även fortsättningsvis får rent vatten i kranen och fungerande avlopp.

Taxan behöver anpassas efter ökade kostnader

Eftersom Kretslopp och vattens verksamhet finansieras av taxor som våra kunder betalar för de tjänster de nyttjar, och inte via skatten, behöver vi anpassa taxan efter våra ökade kostnader de kommande åren.

På grund av en redovisningsmiss där de så kallade OH-kostnaderna inte räknades med blev VA-budgeten för 2018 fel. På grund av felet i VA-budgeten så höjdes inte taxan för 2018 vilket är en av anledningarna till att taxan behöver höjas för 2019. De främsta anledningarna till att taxan behöver höjas de kommande åren är dock ökade kostnader när Göteborg växer och att underhålla, förnya och utveckla våra anläggningar och ledningar för vatten och avlopp.