Grupper för anhöriga till personer med drogproblem

Publicerad 6 december 2018

Att leva nära någon med drogproblem kan vara svårt. I februari startar Behandlingsgruppen stödgrupper där du som anhörig får träffa andra i liknande situation och hjälp att komma vidare i livet.

Behandlingsgruppens mottagningar erbjuder stöd till vuxna över 20 år som har drogproblem. I februari 2019 startar mottagningarna på Hisingen och i Nordost stödgrupper där anhöriga kan träffa andra i liknande situation och dela erfarenheter.

Båda grupperna är kostnadsfria och öppna för alla, oavsett vilken stadsdel man bor i.