Framtida mötesplatser och fritidsverksamhet utreds vidare – ärendet till nämnd igen i januari

Publicerad 11 december 2018

Stadsdelsnämnden vill att förslaget om framtida mötesplatser och fritidsverksamhet utreds vidare med fokus på att bibehålla Livslust samt tydliggöra samarbete mellan fält och ungdomshandledare.

Tidigare i höst fattade stadsdelsnämnden beslut om vision och strategier för Norra Hisingens framtida mötesplatser utifrån ett uppdrag att på sikt spara 9 miljoner kronor. På stadsdelsnämndens möte den 11 december lämnade förvaltningen ett förslag till minskad omfattning gällande personal och lokaler. Nämnden beslutade att återremittera ärendet till förvaltningen, vilket betyder att man ber förvaltningen utreda ytterligare före beslut kan fattas.

Förvaltningen ska återkomma med förslag utifrån att Livslust ska kunna vara kvar i sin nuvarande organisering och form med anpassning till den lokalöversyn som görs. Förvaltningen ska även utreda hur fältare och ungdomshandledare kan arbeta närmre varandra för maximalt nyttjande av resurser. Förändringarna som nämnden föreslår innebär att förvaltningen behöver återkomma med förslag på andra åtgärder på 1,3 miljoner kronor.

Nästa steg

Nu har förvaltningen fram till januari 2019 på sig att komma med ett förändrat förslag utifrån stadsdelsnämndens yrkanden. Förvaltningen har fortfarande i uppdrag att effektivisera med 9 miljoner kronor och arbetar vidare med att hitta den bästa lösningen för hur det kan göras utifrån tagna strategier.

Visionen innebär att Norra Hisingens mötesplatser ska vara generations- och gränsöverskridande som främjar en god fritid genom hela livet och präglas av trygga, jämlika och hälsofrämjande miljöer, där alla är välkomna.