Nedtagning av riskträd i Kungsparken

Den 1 juni tas en hästkastanj ner i Kungsparken på grund av att det finns risk för att den faller över gångvägen. Fotograf: Park- och naturförvaltningen

Publicerad 31 maj 2018

Den 1 juni kommer arborister, på uppdrag av Göteborgs Stad, att ta ner en hästkastanj i Kungsparken. Det finns risk för att en av trädets stammar lossnar och faller över gångvägen.

Undersökningar av trädet och prover tagna i marken, av Sveriges lantbruksuniversitet, visar att det finns en algsvamp (Phytophtora) i marken som angriper finrötterna på hästkastanj. Det är sannolikt är orsaken till att två av hästkastanjens tre stammar är döda. Den tredje levande stammen är angripen av rötsvamp och är i dåligt skick.

På uppdrag av Göteborgs Stad har arborister vid flera tillfällen undersökt trädet. De har konstaterat att det nu finns risk för att den levande stammen lossnar och faller över gångvägen och därför måste hela trädet tas ner.

Trädet som tas ner kommer att ersättas med två hästkastanjer som ska flyttas med anledning av bygget av Västlänken. I samband med detta kommer marken där trädet stått att saneras och ersättas med ny jord.

Hästkastanjen står cirka 30 meter öster om Rosenlundsbron och cirka 5 meter norr om Maja Kjellins gångväg. Den skulle inte ha berörts av bygget av Västlänkens station Haga.