Nedtagning av riskträd i Kungsparken

Stormskadad hästkastanj i Kungsparken tas ner vecka 40. Foto: Park- och naturförvaltningen

Publicerad 1 oktober 2018

Under vecka 40 tar arborister ner en hästkastanj i Kungsparken. Trädet skadades i stormen Knud i slutet av september och riskerar nu att brytas sönder.

På uppdrag av Trafikverket har arborister undersökt en hästkastanj i Kungsparken som skadats i stormen den 22 september. De har konstaterat att hästkastanjen är ett så kallat högriskträd och måste tas ner omgående.

Orsaken till att hästkastanjen utgör en risk för passerande och materiella ting är att två friska huvudgrenar, 7-9 meter långa med en diameter på 35-40 cm, har brutits av i stormen. Av de två huvudgrenarna som återstår så har en av dem en stor spiralformad spricka och den andra, som är en dubbelstam, är försvagad av invuxen bark. De två kvarvarande huvudgrenarna skyddades för vind av de två avbrutna och är nu utsatta för ökad belastning och riskerar att brytas sönder vid kraftig vind.

Hästkastanjen står i Kungsparken i höjd med Smyrnakyrkan. Området är nu avspärrat av Trafikverket på grund av förberedande arbeten i form av nedtagning och flytt av träd inför bygget av Västlänkens station Haga. Trädet hanteras därför av Trafikverket i samråd med Göteborgs Stad. Hästkastanjen skulle inte tagits ner eller flyttats på grund av Västlänkens station Haga utan den skulle ha bevarats på plats.