Nytt ramavtal för Göteborgs Stads banktjänster

Publicerad 10 december 2018

Den 1 mars 2019 byter Göteborgs Stad bank för tjänster som gäller betalningsförmedling. Ny leverantör är Swedbank AB. Du märker det nog mest av att Göteborgs Stad byter från plusgiro till bankgiro.

Du som har fakturor från Göteborgs Stad Intraservice, som till exempel avser förskola, äldreomsorg och renhållning, får dina fakturor som vanligt. Efter den 10 december kommer bara bankgiroavier att skickas ut. Bankgironumret som ska användas vid betalning från och med nu är 5488-2303. Plusgiro 413 03 03-3 kommer att upphöra under 2019, datumet är ännu inte fastställt. Byt därför till bankgiro 5488-2303 i din internetbank redan nu.

Så länge det går att registrera plusgiro i internetbanken kommer vi att ta emot betalningen den vägen. Har du fått en avi med plusgiro som du skickar in till banken för betalning, kommer den att fungera att betala med.

Det blir lika enkelt för dig att betala som tidigare. Med bankgiroavin kan du betala på något av följande sätt:

  • Internetbanken. Tänk på att om du lagt upp ett register över betalningsmottagare så måste du ändra till vårt bankgiro 5488-2303.
  • Betalningar via autogiro går redan idag via Bankgiro. Ingen ändring behöver göras.
  • Samtliga bankers kuverttjänster.
  • Bankkontor.

Om du är företagskund, tänk på att du behöver uppdatera ditt företags leverantörsregister med vårt bankgiro 5488-2303.

För mer information

Göteborgs Stads kontaktcenter: 031-365 00 00
e-post: goteborg@goteborg.se

Bakgrund

Göteborgs Stad har idag ramavtal för banktjänster, betalningsförmedling samt koncernkonto med kredit tecknat med Nordea Bank AB, som upphörde 31 oktober 2017. I februari 2018 tilldelades Swedbank AB nytt avtal för ny avtalsperiod. Göteborgs Stad har under denna tid haft ett temporärt avtal med nuvarande leverantör (Nordea Bank AB), som kommer att gälla fram till det nya avtalet träder i kraft.


Du kan även läsa om bytet av banktjänster i nättidningen Vårt Göteborg