Kärleksvecka på Gårdstensskolan

Publicerad 22 maj 2018

Kärleken är fri. Det är temat som står i fokus hela denna veckan på Gårdstensskolan. Temaveckan avslutas med en vernissage där eleverna får visa upp vad de har jobbat med under veckan.

I år anordnas Kärleksveckan för första gången på Gårdstensskolan. Under temaveckan är det utställningar, diskussioner, värderingsövningar och eget skapande på temat frihet, kärlek och rättigheter. Skolan får besök av olika myndigheter och frivilligorganisationer som pratar med eleverna om hedersrelaterat våld och förtryck och informerar de om deras rättigheter utifrån barnkonventionen. Bland annat kommer Fryshuset vara på plats med en rad olika aktiviteter och det är också Fryshuset som tillsammans med stadsdelsförvaltningen Angered samordnar planeringen av skolveckan.

- Förhoppningen är att eleverna ska känna trygghet och att det finns stöd att få när det gäller frågor som rör hedersrelaterat förtryck, säger Sargon El Khouri, rektor på Gårdstensskolan.

Ett samarbete

Modellen för temaveckan har utformats av Rädda Barnen och genomförs i samverkan mellan myndigheter och frivilligorganisationer. Syftet är att motverka hedersrelaterat förtryck och våld genom att informera barn och unga om deras rättigheter utifrån barnkonventionen.

Vernissage

På fredag den 25 maj kl.13 - 14:30 avslutas temaveckan med en vernissage på skolan då eleverna får visa upp för föräldrar och vänner vad de har jobbat med under veckan.