Vi flaggar på Sverigefinnarnas dag

Publicerad 20 februari 2018

Den 24 februari är det Sverigefinnarnas dag, och då flaggar vi. Sverigefinländare är ett samlingsbegrepp för de som är bosatta i Sverige och som härstammar från Finland. Sverigefinne är en undergrupp till Sverigefinländare, och är den som har status som nationell minoritet.

Göteborg är sedan 1 februari 2011 del av det finska förvaltningsområdet. Det innebär att Göteborgs Stad ska erbjuda förskoleverksamhet och äldreomsorg helt eller delvis på finska. Göteborgs Stad ska även aktivt arbeta för att den sverigefinska kulturen ska finnas kvar och utvecklas. Dessutom ska alla sverigefinnar ha möjlighet att uttrycka sig genom sitt modersmål, finskan, i offentliga sammanhang.

Sverigefinnarnas dag uppmärksammas på olika sätt i Göteborgs Stad och Angered. Vi flaggar på sex platser i stadsdelen - i Angereds centrum, Angereds stadspark, Gårdsten, Hammarkullen, Lövgärdet och Hjällbo.

Här kan du se aktiviteter som uppmärksammar dagen i Göteborgs Stad.

Utöver Sveriges officiella flaggdagar flaggar Angered under alla flaggdagar som tillhör Sveriges nationella minoriteter. Anledningen till att vi gör detta är för att synliggöra och uppmärksamma de nationella minoriteterna samer, sverigefinnar, romer och tornedalingar. Även judar är en nationell minoritet men de har ingen officiell flagga. Vi flaggar också under flaggperioden för EuroPride. Genom att hissa flaggorna visar vi att vi vill vara en öppen och inkluderande stadsdel som värnar om alla människors lika värde och rättigheter.

Du kan läsa mer om nationella minoriteter här.