Konst ska öka tryggheten i Tynnered

Publicerad 20 oktober 2016

Av 153 sökande i hela landet har Tynnered, med Tyrolens fritidsgård som bas, valts ut som en av 15 deltagare i det stora, nationella konstprojektet Konst händer.

Med utgångspunkt i lokala krafter och stöd från Statens konstråd vill stadsdelsförvaltningen jobba framåt med ett positivt perspektiv. Samuel Venegas, ungdomskonsulent i Västra Göteborg, berättar att bland annat fritidsgården Tyrolen sedan lång tid tillbaka jobbar med trygghetsfrågor i Tynnered och att det finns flera initiativ tagna av ungdomar som lyfter de frågorna. Tyrolen har också gjort kartläggningar i området tillsammans med bland annat Rädda Barnen där de undersökt platser som upplevs som otrygga.

Utöver trygghets och- rättighetsfrågor arbetar Tyrolen med kultur- och kunskapsproduktion, där positiva kulturer och aktiviteter leder till en meningsfull fritid för barn och unga i området. Målsättningen är att öka tillgängligheten och utbudet av kultur och konst.

Samarbete för att öka tryggheten

Tynnereds medverkan i konstprojektet är en del av ett långsiktigt arbete där förvaltning och boende ser att man behöver jobba tillsammans för att öka tryggheten.

-Vi får nu en möjlighet att tillsammans med Konstrådet titta på hur dessa platser kan göras mindre otrygga med hjälp av offentlig konst eller genom bättre belysning och ökad tillgänglighet, säger Samuel Venegas.

Bakgrund Konst händer

Konst händer är en del av regeringssatsningen Äga rum, som är en satsning på kulturverksamheter i vissa bostadsområden. Ansvaret för regeringssatsningen delas mellan Statens konstråd och myndigheten Kulturrådet. Satsningen utgår från de boendes behov och önskemål och präglas av ett brett invånarinflytande. Syftet är bland annat att stärka kultur- och demokratifrämjande insatser i områden med lågt valdeltagande.

Länk till mer information om Konst händer