Angereds stadsdelsnämnd har hållit sitt första möte för året

Publicerad 9 januari 2019

Årets första nämndmöte har hållits i Angereds stadsdelsnämnd. Mötet var det första med den nya nämnden. Under mötet presenterade politikerna sig. De bestämde bland annat vilka datum de ska ha möten under 2019 och att nämndmötena ska vara öppna för allmänheten. Politikerna i nämnden fick också information om vilka regler som gäller för jäv, tystnadsplikt med mera.

Nämndmötet den 2 januari var det första med Angereds nya stadsdelsnämnd.

Stadsdelsnämndens nya ordförande, Johan Fält (M) hälsade alla välkomna.

- Angered är en stadsdel med stor potential och jag ser att vi kan göra skillnad i Göteborg. Vi är en ny nämnd och jag ser fram emot att jobba tillsammans med er mot mål som vi ska formulera gemensamt, sa Johan Fält. Tre saker som jag tycker är viktiga är att så många som möjligt ska komma in på arbetsmarknaden, att fler ska vilja bo här och att förbättra folkhälsan, fortsatte Johan Fält.

Politiker i stadsdelsnämnden

Politikerna i nämnden presenterade sig. Politikerna i nämnden är:

Ledamöter

1. Johan Fält (M)

2. Shadiye Heydari (S)

3. Yvonne Palm (V)

4. Gunnar Barrvik (D)

5. Kojo Ansah-Pewudie (L)

6. Hillevi Werring (MP)

7. Joakim Hagberg (S)

8. Karolina Mildgrim (KD)

9. Ing-Marie Fredér (D)

10. Rebar Alnazar (V)

11. Pernilla Börjesson (SD)

Ersättare

1. Ahmed Salih (M)

2. Ellen Mittika (S)

3. Marta Fernandez (V)

4. Vasile Sirbu (D)

5. Mattias Gerdås (L)

6. Joel Abrahamsson (MP)

7. Abdirahaman Siyad (S)

8. Elin Chorzynski (M)

9. Martin Stigebrandt (D)

10. Ahmed Farah (MP)

11. Karl Robbjens (SD)

Presidiet består av Johan Fält (M) ordförande, Karolina Mildgrim (KD) förste vice ordförande och Yvonne Palm (V) andre vice ordförande.

- Jag ser fram emot arbetet i nämnden och att lära känna stadsdelen, sa Karolina Mildgrim (KD), förste vice ordförande i nämnden.

Yvonne Palm (V), andre vice ordförande, deltog inte i mötet. Yvonne Palm har varit med i nämnden tidigare och ser fram emot att fortsätta arbetet för alla barns rätt till jämlika, schysta levnadsvillkor och att deras röster får mening och påverkan på riktigt.

- Vi som politiker i Angered har ett stort ansvar att följa upp och möjliggöra barns självklara rätt till ett bra liv, menade Yvonne Palm.

Möten med stadsdelsnämnden

Politikerna bestämde vilka dagar de ska ha nämndmöten under 2019. Det kommer vara nämndmöten 22 januari, 5 februari, 26 mars, 23 april, 21 maj, 18 juni, 27 augusti, 24 september, 22 oktober, 26 november och 17 december.

Öppna möten

Politikerna bestämde att nämndmötena ska vara öppna för allmänheten.

Vid mötet den 2 januari deltog inga invånare.

Individutskottet

Individutskottet består av några av stadsdelsnämndens ledamöter och beslutar i vissa individärenden inom socialtjänsten och funktionshinderområdet. Politikerna bestämde vilka som ska sitta i individutskottet.

Information från direktören

Stadsdelsdirektör Rickard Ernebäck berättade kort om läget i stadsdelen och det arbete som pågår.

- Det ska bli jättekul att lära känna er och jag ser fram emot den kommande tiden, sa Rickard Ernebäck.

Övriga ärenden

I övrigt pratade politikerna bland annat om:

  • Delegation om beslutanderätt
  • Information om stadsdelsnämndens råd och grupper

Politikerna fick information om jäv, tystnadsplikt, offentlighet och sekretess med mera.

Kontakt

För ytterligare information kontakta:

Johan Fält, stadsdelsnämndens ordförande, 070-996 03 00

Rickard Ernebäck, stadsdelsdirektör, telefon 031-365 24 42

Nämndhandlingar

Här hittar du alla handlingar från nämndens möten.