Hjälpmedel för äldre

I Göteborg finns flera inspirationsmiljöer med vardagsteknik - smarta ting som kan underlätta din vardag. Inspirationsmiljöerna består av skåp/displayer som presenterar produkterna.