Här lämnar hushåll avfall

Att återvinna och återanvända är förnuftigt, det sparar resurser och ger en bättre miljö. På Kretsloppsparken Alelyckan kan du lämna allt du vill bli av med och samtidigt handla begagnade möbler, byggvaror och andra saker till låga priser. Ett riktigt bra exempel på kretslopp i praktiken.

I dagsläget finns det över 300 återvinningsstationer - ÅVS:er - runtom i Göteborg. På dessa kan du lämna förpackningar, tidningar och batterier.

På miljöstationen lämnar du farligt avfall. Du hittar dem på bensinstationer och i småbåtshamnar runt om i Göteborg.

Till våra farligt avfallbilar kan hushållen i Göteborg lämna sitt farliga avfall och mindre el- och elektronikprodukter. Bilarna kör en tur på våren och en på hösten och stannar vid stoppen som redovisas nedan. Du kan även lämna återanvändbara saker till Emmaus Björkås insamlingsbil som följer FA-bilarnas turschema. Schemat finns även längst ned i texten som pdf:er du kan trycka ut.

Säkerhetsskåpet Samlaren är specialgjort för insamling av smålampor och några andra sorters farligt avfall i butiker. Samlaren finns i ett antal större butiker i Göteborg.

Det blir allt vanligare att förvaltare av flerbostadshus erbjuder sortering i fastigheten. Många har möjlighet att sortera ut matavfallet, och ofta finns det även insamling av tidningar, förpackningar, batterier och glödlampor.

Här kan du som bor i Södra skärgården se var du kan lämna ditt avfall.