Sortera avfall i hushållet

Syltburk eller ketchupflaska? Skriv in vad du vill sopsortera och få svar direkt i sorteringsguiden.

Häll aldrig ut matfett eller olja i avloppet! Fett stelnar när det kyls ner och kan orsaka stopp i ledningarna.

En stor del av hushållets avfall går att sortera ut och behandla för sig: matavfallet, förpackningar, farligt avfall, el-avfall och grovavfall. Är du duktig på att sortera blir det inte så mycket kvar som måste slängas i den vanliga soppåsen. Det som blir kvar för den vanliga soppåsen kallas restavfall och går till förbränning.

Ungefär hälften av det man slänger i den vanliga soppåsen kan komposteras. Här kan du läsa om hur din kompostbehållare bör vara och hur du sköter din kompost.

I flerbostadshus ska det finnas grovsoprum eller med jämna mellanrum container för grovsopor. Bor du i villa får du själv transportera bort ditt grovavfall återvinningscentral eller få det borttransporterat mot en avgift.

Tidningar och trycksaker lämnar du på närmaste återvinningsstation eller i insamlingen i din fastighet. Här får du reda på vad du kan och inte kan slänga i tidningsåtervinningen.

Stickande och skärande avfall, som rakblad, nålar, trasigt glas och porslin, kan skada de som hämtar ditt avfall. Förpacka sådant avfall väl och lägg det i den vanliga soppåsen.