Anmäl överlåtelse av tomträtt

När du köpt eller sålt en tomträtt måste du anmäla ny ägare av tomträtten så att betalningsskyldigheten övergår till ny ägare. Du anmäler ägarbyte av tomträtt till Göteborgs Stad fastighetskontoret och även till lantmäteriets inskrivningsmyndighet.

    Information och regler

    Du måste anmäla ny ägare både till Göteborgs Stad fastighetskontor och lantmäteriets inskrivningsmyndighet.

    Har du frågor kan du kontakta lantmäteriets kundtjänst, telefon 0771-63 63 63.

      Så här gör du