Kommunens planarbete

Här kan du hålla dig uppdaterad kring markanvisningar, detaljplaner och byggprojekt i Göteborg.

Det finns cirka 13 naturreservat i Göteborg och det föreslås nästan lika många till. Naturreservat är ett sätt att bevara naturområden för djur och växter och människors rekreation.

Min stad är en 3D-karta som ger dig möjligheten att se Göteborg ur ett verklighetstroget perspektiv. Här kan du som göteborgare skapa egna förslag på din stad utifrån dina drömmar, behov och intressen.