Plan- och byggprojekt

Delsjövägen; Stabiliseringsåtgärder, pendelcykelbana och ny cirkulation

SDN Örgryte-Härlanda.

Under februari 2019 startar ett antal arbeten på Delsjövägen. Det är byggnation av en cirkulation och pendelcykelbana men framför allt omfattande stabiliseringsåtgärder. Delsjövägen kommer att vara avstängd för motorfordonstrafik mellan Skårsgatan och Storagårdsgatan från februari till hösten 2019. Gång och cykel kommer fram som vanligt. Det pågår även andra arbeten i anslutning till det avstängda området, men här kommer fordonstrafiken fram.

Stabiliseringsåtgärderna har som syfte att göra den aktuella delen av Delsjövägen stark nog att bära ersättningstrafik. I dagsläget kan inga ersättningsbussar gå där vid störningar på linje 5 eftersom bärigheten är för dålig. Samtidigt som dessa arbeten genomförs fortsätter bygget av pendelcykelbana och det byggs en ny cirkulationsplats. Stor hänsyn kommer att tas till den så kallade gränseken. Den står idag i stort sett i gatan, men kommer att få mer plats efter stabiliseringsåtgärderna.

Har du frågor? Kontakta Göteborgs Stad på telefon 031-365 00 00 eller e-post goteborg@goteborg.se.

Avstängt från 25 februari

Det är nu planerat att Delsjövägen kommer att stängas av med start 25 februari. Vi arbetar just nu på att hitta alla tänkbara sätt att minimera tiden för avstängningen. Vi återkommer med mer exakt information om planerad sluttid. Det är också viktigt att understryka att stabiliseringsarbetena kommer att ske i ett område med svåra markförhållanden. När väl arbetet börjar finns alltid en risk att projektet stöter på förhållanden som inte visat sig under undersökningarna. Tillsvidare gäller hösten 2019 som preliminär sluttid.

Trafiken i området under avstängningen

Trafiksituationen kommer att bli besvärligt under avstängningen. Under morgonen är det idag mycket trafik i västlig riktning mot Sankt Sigfrids plan ca 460 motorfordon på en timme i rusningstid. Under eftermiddagen går trafiken främst åt andra hållet och då är den uppe i 670 motorfordon i timmen under rusningstiden. Eftersom restiden på sträckan kommer att öka betydligt på grund av avstängningen kommer många att välja andra vägar. Hur många är det svårt att veta. Bilden från en simulering nedan visar hur många som motorfordon som passerar idag vid rusningstrafik samt var de kommer ifrån. Den första kartan visar trafikflödet i västlig riktning på morgonen. Som vi ser kommer nästan hälften av trafiken från E20 och områden som ligger nära leden. Troligtvis kommer det att gå fortare för dem att välja en annan väg.

Trafiken i området under avstängningen

Även om en del trafik väljer andra vägar kommer det att bli besvärligt på ett antal platser. Här är några platser som vi kommer att göra åtgärder på. Betänk att det är motorfordonstrafiken som påverkas främst. Cykel och gående tar sig fram som vanligt, men påverkas såklart av motorfordonstrafiken när de exempelvis ska korsa en gata.

 • Skårsgatan kommer att få en enkelriktad utfart mot Delsjövägen. Det kommer inte vara möjligt att svänga från Delsjövägen till Skårsgatan. Det betyder att trafiken på Skårsgatan kommer att öka betydligt, särskilt under eftermiddagen. Där Skårsgatan möter Delsjövägen justeras lösningen så att alla fastigheter kan komma ut från parkeringsplatser. Korsningen Skårsgatan/Olof Skötkonungsgatan får en tillfällig fartdämpning och söder om korsningen placeras en ljustavla som visar fordons hastighet. Övergångställen vid Skårsskolan stärks upp med fler skyltar. Vi kommer inte att skylta från leden mot Skårsgatan för att på sätt begränsa onödig trafik. Förbudet mot tunga fordon som gäller idag på Delsjövägen kommer att gälla på Skårsgatan under Delsjövägens avstängningsperiod. Skårsgatan kommer vid Delsjövägens öppnande att återgå till sin tidigare enkelriktning.

 • Kärralundsgatan kommer att få betydligt mer trafik under avstängningstiden. Det finns redan ett antal farthinder som kommer att hålla hastigheten nere. Vi kommer att förstärka skyltningen vid cirkulationen Kärralundsgatan/Danska vägen samt vid Lundenskolans övergångsställen.

 • Danska vägen och Redbergsplatsen kommer att få en betydligt ökad trafik, men de är relativt bra dimensionerade redan idag. Trafikljusen ses över, men annars är inga åtgärder planerade.

 • Bögatan är mycket trång och är olämplig för ökad trafik. Om inte Skårsgatan öppnats för trafik visade simuleringar att mycket trafik ändå skulle välja denna väg. Trots det finns det stor risk att bilar hamnar där av misstag när de sent upptäcker att Delsjövägen är avstängd. En sträcka på Bögatan mellan Herrgårdsgatan och Brödragatan kommer att få stoppförbud på den norra sidan. Det blir ett nytt övergångsställe med fartdämpning i korsningen Bögatan/Lillekullegatan och öster om korsningen placeras en ljustavla som visar motorfordons hastighet.
 • Vad händer just nu?

  2018-12-13

  Även om en del trafik väljer andra vägar kommer det att bli besvärligt på ett antal platser. Här är några platser som vi kommer att göra åtgärder på. Betänk att det är fordonstrafiken som påverkas främst. Cykel och gående tar sig fram som vanligt, men påverkas såklart av fordonstrafiken när de exempelvis ska korsa en gata. FM=Rusningstimme förmiddag, EM=Rusningstimme eftermiddag. Siffrorna visar hur många fordon som rullar på sträckan under rusningstimmen. Rödmarkerat=områden som har nära till leden. Detsamma gäller trafiken i östlig riktning på eftermiddagen, se bilden nedan.  Karta

  Status och handlingar

  1. Startskede - trafikprojekt

  2. Informationsmaterial

  Diarienummer

  Diarienummer TK
  TN0402/16

  Aktuell tidplan

  • Projektstart
   2019-02-25
   Projektavslut
   2020-05-30

  Handläggare

  Projekt i området

  Här hittar du andra intressanta projekt i området