Plan- och byggprojekt

Markanvisningsplan 2018

SDN Göteborgs stad

Beslutat förslag till markanvisningsplan för 2018.

Fastighetskontoret, Stadsbyggnadskontoret, Trafikkontoret och Park- och Naturförvaltningen arbetar integrerat och samordnat med strategiska frågor i tidiga skeden, i syfte att gemensamt skapa en kort- och långsiktig planering. Det gemensamma arbetet kallas för gemensam produktionsplanering och omfattar markanvisningsplan, startplan, pågåendeportfölj, genomförandeportfölj, BoStad 2021 och investeringsportfölj. Arbetet med framtagande av markanvisningsplan och startplan har skett parallellt under hösten 2017.

Var byggnation på kommunal mark ska genomföras sker genom fastighetskontorets aktiva arbete med att söka planbesked samt medverka i programarbeten. När projekten startar beror på hur de prioriteras i arbetet med byggnadsnämndens startplan, som anger vilka program och detaljplaner som ska starta under ett visst år och därmed ge förutsättningar för kommande stadsutveckling.

Vad händer just nu?

Beslutad markanvisningsplan för 2018 hittar du till höger på sidan.

Status och handlingar

 1. Kommande markanvisningar

  Alla kommande markanvisningar som kommer att annonseras ut hittar du i listan som finns under rubriken Kommande markanvisningar på startsidan för Markanvisningar.
 2. Öppen för ansökan

  De som ansöker om markanvisning som inte ingår i markanvisningstävling lämnar in digital ansökan, ni fyller i ansökan som finns ovan där ni besvarar de krav som som ställs i förutsättningarna för markanvisningen och bifogar den sedan under rubriken "Lämna ansökan om markanvisning" till vänster på sidan tillsammans med övriga handlingar som ni ombetts lämna in. Obs! Begränsning för inskickade filer är 55 MB.
  Om det är en markanvisningstävling ska handlingar alltid skickas in per post i märkt kuvert, se information i tävlingsprogrammet om vilka övriga handlingar som behöver skickas in tillsammans med ansökan.
 3. Markanvisningar under beredning inför beslut

  Ansökningar om markanvisning som kommit in utvärderas inför beslut.
 4. Beslutade markanvisningar

  Fastighetsnämnden har beslutat enligt förslag till beslut i denna markanvisning. Vem som fått markanvisningen under Händer just nu.

Diarienummer

 • Diarienummer
  FN7709/17

Öppen för ansökan

Ej fastställt