Plan- och byggprojekt

Sök bland…
17 träffar
Visa som:
 • Skintebo - Bostäder vid Gullyckevägen

  Plan standardförfarande - samråd Projekt
  Sex lägenheter för boende med särskild service samt utbyggnad av befintlig villa.
  Synpunkter tas emot till och med 2019-02-05.
 • Översiktsplan - Fördjupad för centrala Göteborg

  Översiktsplan - samråd Projekt
  Samrådet är i ett tidigt skede där arbetet har fokuserat på de systempåverkande behov som uppstår när Göteborg växer och klimatfrågor behöver hanteras.
  Synpunkter tas emot till och med 2019-04-26.
 • Järnbrott - Bussdepå m.m. vid Järnbrottsmotet

  Plan utökat förfarande - samråd Projekt
  Planens syfte är att möjliggöra för en bussdepå med tillhörande servicebyggnad och ett parkeringsdäck.
  Synpunkter tas emot till och med 2019-02-26.
 • Översiktsplan för Göteborg

  Översiktsplan - samråd Projekt
  Förslaget till översiktsplan består av en övergripande utvecklingsstrategi och en karta med tillhörande rekommendationer och inriktningar för markanvändning.
  Synpunkter tas emot till och med 2019-04-26.
 • Västlänken - station Centralen

  Plan - granskning 2 Projekt
  Läget för en ny pendeltågstunnel med stationer under Göteborg är fastlagd sedan tidigare.
  Synpunkter tas emot till och med 2019-01-30.
 • Johanneberg - Gibraltarvallen

  Plan - samråd II Projekt
  Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för ny bebyggelse vid Gibraltarvallen och utveckling av omkringliggande stråk och platser, samt att öka samverkan mellan akademi, näringsliv och övriga staden.
  Synpunkter tas emot till och med 2019-01-30.
 • Näset - Bostäder vid Hammarvägen

  Plan standardförfarande - samråd Projekt
  Syftet med detaljplanen är att möjliggöra ett uppförande av ca 60-70 st lägenheter i flerbostadshus samt mindre verksamheter med tillhörande parkering.
  Synpunkter tas emot till och med 2019-02-20.
 • Lundbyvassen - Verksamheter vid Pumpgatan

  Plan utökat förfarande - granskning Projekt
  Syftet med planen är att möjliggöra etapp 2 av Geelys planerade etablering av kontor, designcentrum och hotell.
  Synpunkter tas emot till och med 2019-01-22.
 • Krokslätt - Nöjespark och hotell söder om Liseberg

  Plan utökat förfarande - granskning Projekt
  Syftet med planen är att skapa förutsättningar för att utvidga Lisebergs nöjespark söderut med hotell och nöjespark i form av en inomhusvattenpark, samt att skapa attraktiva offentliga miljöer utmed Mölndalsvägen och Mölndalsån.
  Synpunkter tas emot till och med 2019-01-22.
 • Trafikplats - Hisingsleden/Björlandavägen

  Plan standardförfarande - granskning Projekt
  Trafikverket planerar ombyggnad av Hisingsleden, sträckan Vädermotet- Björlandavägen.
  Synpunkter tas emot till och med 2019-01-23.
 • Lorensberg - Universitetet vid Renströmsparken

  Plan utökat förfarande - samråd Projekt
  Universitetet vid Renströmsparken ska bli en kreativ mötesplats för humaniora, kultur och konst i Göteborg och öppna sig mer mot allmänheten.
  Synpunkter tas emot till och med 2019-01-29.
 • Änggården - Vård och forskning vid Per Dubbsgatan

  Plan utökat förfarande - samråd Projekt
  Syftet med detaljplanen är att pröva förutsättningarna för ny bebyggelse där Sahlgrenska Universitetssjukhuset och Göteborgs Universitet tillsammans med näringslivsaktörer samverkar och stärker varandra.
  Synpunkter tas emot till och med 2019-01-29.
 • Kallebäck - Skjutbana på fastigheten Kallebäck 752:23

  Plan utökat förfarande - samråd Projekt
  Stadens intentioner är att pröva möjligheten att bebygga platsen, som avgränsas av GAIS fotbollsplan i väster, Gamla Boråsvägen i norr, en berkknalle i öster och Brukshundsklubbens gräsmatta i söder, med en ny, tillgänglighetsanpassad, skytteanläggning med både inomhus- och utomhusskytte och att befintlig skytteverksamhet i Högsbo flyttas hit.
  Synpunkter tas emot till och med 2019-02-05.