Plan- och byggprojekt

Sök bland…
7 träffar
Visa som:
 • Högsbo - Bostäder vid Nickelmyntsgatan

  Plan - granskning Projekt
  Planens syfte är att tillföra nya bostäder i Högsbo och möjliggöra för centrumverksamhet i bottenvåningen, samt att bekräfta en befintlig teknisk anläggning som idag är planstridig.
  Synpunkter tas emot till och med 2018-11-07.
 • Torslanda - Program för centrala Torslanda

  Program - samråd Projekt
  På Västra Hisingen och i Torslanda med omnejd är det ett stort tryck på att få bygga nya bostäder.
  Synpunkter tas emot till och med 2018-11-20.
 • Lundby - Förskola vid Biskopsgatan

  Plan utökat förfarande - samråd Projekt
  Planen möjliggör uppförande av en förskola med 8 avdelningar i två våningar på mark där det idag står en tillfällig förskola.
  Synpunkter tas emot till och med 2018-11-20.
 • Pustervik - Bostäder vid Brogatan (Kv Röda Bryggan)

  Plan - granskning Projekt
  Syftet med detaljplanen är att möjliggöra en upprustning av hela kvarteret (Kv Röda Bryggan) för att skapa en fungerande blandstad genom att tillskapa ca 130 nya bostäder och ytor för verksamheter i bottenvåningen så som handel och kontor m.
  Synpunkter tas emot till och med 2018-10-31.
 • Björlanda - Friidrottsanläggning norr om Skra Bro

  Plan utökat förfarande - samråd Projekt
  Projektet innebär att ta fram ett förslag till detaljplan för en ny friidrottsanläggning norr om Skra Bro inom stadsdelen Björlanda, Hisingen.
  Synpunkter tas emot till och med 2018-10-30.
 • Lunden - Bostäder vid Karlagatan

  Plan utökat förfarande - samråd Projekt
  Syftet är att stärka den finmaskiga stadsstrukturen och kvartersstaden genom att göra det möjligt att bygga cirka 45 nya bostäder i form av flerbostadshus.
  Synpunkter tas emot till och med 2018-10-23.