Plan- och byggprojekt

Sök bland…
4 träffar
Visa som:
 • Majorna - Utveckling av före detta Fryshuset

  Plan standardförfarande - granskning Projekt

  Syftet med detaljplanen är att skapa förutsättning till förtätning genom en tillbyggnad av det kulturhistoriskt värdefulla fd Fryshuset, för att tillgodose det behov av kontors- och verksamhetslokaler som finns i staden.

  Synpunkter tas emot till och med 2018-08-29.

 • Brännö - Handel och bostäder

  Plan standardförfarande - samråd Projekt

  Syftet med detaljplanen är att möjliggöra ett centrumområde på Brännö med ny och större livsmedelsbutik, några mindre butikslokaler samt bostäder.

  Synpunkter tas emot till och med 2018-08-30.