Plan- och byggprojekt

Stadsutvecklingsområde Heden - attraktiv, öppen, livlig och tillgänglig

SDN Centrum , stadsdel Heden.

Vad händer just nu?

Efter avslutad dialog kommer allt material att sammanställas tillsammans med de slutsatser som finns i tidigare arbeten kring Heden. Därefter kommer en detaljplan för Heden tas fram. En viktig del i arbetet med detaljplanen är att allmänheten och alla som berörs får ytterligare en chans att tycka till.

Karta

Framtidens Heden

Framtidens Heden har goda förutsättningar att locka fler göteborgare än idag. Heden, eller Exercisheden som den egentligen heter, är en plats som engagerar göteborgarna. Diskussionerna om vad som ska hända på Heden har pågått sedan den militära övningsverksamheten upphörde i början av 1900-talet och det finns nog lika många synpunkter om Heden som det finns göteborgare. Vissa vill bygga på den öppna ytan medan andra tycker att platsen inte ska förändras alls.