Plan- och byggprojekt

Olskroken - Markreservation för bostäder och verksamhetslokaler vid Lagerströmsplatsen

SDN Örgryte-Härlanda, Stadsdel Olskroken

Området som är aktuellt för markreservation ligger ca 1,5 km öster om Göteborgs centralstation i gränsområdet mellan Gårda, Olskroken och Lunden, och omfattar mark på ömse sidor av Norra Gubberogatan. Området ligger nära E:6:an och Västkustbanan och är utsatt för trafikbuller och i delar även relativt höga halter av luftföroreningar från trafiken.

Byggnadsnämnden har lämnat positivt planbesked innebärande att ett detaljplanearbete ska starta, men ytterligare utredningar behöver göras innan förutsättningarna för att lämna ordinarie markanvisningar är helt uppfyllda.

Den preliminära bedömningen är att totalt ca 850 bostäder plus lokaler för t. ex. handel och kontor kan tillskapas. Nu aktuell markreservation omfatta halva totalvolymen, alltså ca 425 bostäder plus verksamhetslokaler.

Mer information om markreservationen finns i ”Förutsättningar för markreservation för bostäder och verksamhetslokaler vid Lagerströmsplatsen” till höger på sidan.

När du har fyllt i ansökan om markreservation så sparar du den och bifogar den i det elektroniska formuläret nedan. Du kan också skicka dokumentet per post till fastighetskontoret eller maila dem till fastighetskontoret@fastighet.goteborg.se

Ange alltid referensnummer vid ansökan.

Vad händer just nu?

Markanvisningen är beslutad.

Status och handlingar

 1. Kommande markanvisningar

  Alla kommande markanvisningar som kommer att annonseras ut hittar du i listan som finns under rubriken Kommande markanvisningar på startsidan för Markanvisningar.
 2. Öppen för ansökan

  De som ansöker om markanvisning som inte ingår i markanvisningstävling lämnar in digital ansökan, ni fyller i ansökan som finns ovan där ni besvarar de krav som som ställs i förutsättningarna för markanvisningen och bifogar den sedan under rubriken "Lämna ansökan om markanvisning" till vänster på sidan tillsammans med övriga handlingar som ni ombetts lämna in. Obs! Begränsning för inskickade filer är 55 MB.
  Om det är en markanvisningstävling ska handlingar alltid skickas in per post i märkt kuvert, se information i tävlingsprogrammet om vilka övriga handlingar som behöver skickas in tillsammans med ansökan.
 3. Markanvisningar under beredning inför beslut

  Ansökningar om markanvisning som kommit in utvärderas inför beslut.
 4. Beslutade markanvisningar

  Fastighetsnämnden har beslutat enligt förslag till beslut i denna markanvisning. Vem som fått markanvisningen under Händer just nu.

Bebyggelse

 • Preliminärt antal bostäder
  C:a 425 bostäder
  Typ av bostäder
  Flerbostadshus
  Upplåtelseform
  Hyresrätt, Bostadsrätt
  Preliminärt antal m2 verksamhetsyta - Kommersiell service
  4000-5000 kvm
  Övrig information
  Även studentbostäder

Diarienummer

 • Diarienummer
  FN323/14
  Referensbeteckning
  FNÖH1/17
  Beslut
  2017-11-27
  Markanvisning lämnad till
  Balder AB
  Tornet Bostadsproduktion AB
  Wallenstam Bostads AB
  Serneke AB

Öppen för ansökan

2017-09-08—2017-10-03

Ytterligare upplysningar lämnas av

Lars Johansson

Fastighetskontoret