Plan- och byggprojekt

Centrum - Markreservation för bostäder, kontor samt verksamhetslokaler vid Ernst Fontells plats

SDN Centrum, Stadsdel Heden

Aktuellt område för markreservation ligger utmed Bohusgatan, Skånegatan och Ernst Fontells plats i Göteborgs centrum. Området ligger inom del av fastigheten Heden 705:13 och består till största del av en grönyta samt markparkering. Platsen gränsar till kontorsbyggnader, Polishuset, bostäder samt Ullevi.

Markreservationen omfattar preliminärt minst ca 100 bostäder med valfri upplåtelseform, parkering, kommersiella bottenvåningar samt en större andel kontorslokaler.

Mer information om markreservationen finns i ”Förutsättningar för markreservation för bostäder, kontor samt verksamhetslokaler vid Ernst Fontells plats” till höger på sidan.

När du har fyllt i ansökan om markreservation så sparar du den och bifogar den i det elektroniska formuläret nedan. Du kan också skicka dokumentet per post till fastighetskontoret eller maila dem till fastighetskontoret@fastighet.goteborg.se

Ange alltid referensnummer vid ansökan.

Vad händer just nu?

Markreservationen är beslutad.

Status och handlingar

 1. Kommande markanvisningar

  Alla kommande markanvisningar som kommer att annonseras ut hittar du i listan som finns under rubriken Kommande markanvisningar på startsidan för Markanvisningar.
 2. Öppen för ansökan

  De som ansöker om markanvisning som inte ingår i markanvisningstävling lämnar in digital ansökan, ni fyller i ansökan som finns ovan där ni besvarar de krav som som ställs i förutsättningarna för markanvisningen och bifogar den sedan under rubriken "Lämna ansökan om markanvisning" till vänster på sidan tillsammans med övriga handlingar som ni ombetts lämna in. Obs! Begränsning för inskickade filer är 55 MB.
  Om det är en markanvisningstävling ska handlingar alltid skickas in per post i märkt kuvert, se information i tävlingsprogrammet om vilka övriga handlingar som behöver skickas in tillsammans med ansökan.
 3. Markanvisningar under beredning inför beslut

  Ansökningar om markanvisning som kommit in utvärderas inför beslut.
 4. Beslutade markanvisningar

  Fastighetsnämnden har beslutat enligt förslag till beslut i denna markanvisning. Vem som fått markanvisningen under Händer just nu.

Bebyggelse

 • Preliminärt antal bostäder
  C:a 100 bostäder
  Typ av bostäder
  Flerbostadshus med blandat innehåll (minst ca 100 bostäder samt kontor och verksamhetslokaler). Valfri upplåtelseform.

Diarienummer

 • Diarienummer
  FN5402/17
  Referensbeteckning
  FNC2/17
  Beslut
  2017-11-27
  Markanvisning lämnad till
  Klippans Kulturfastigheter
  Robert Dicksons stiftelse
  Stiftelsen Göteborgs Studentbostäder

Öppen för ansökan

2017-08-25—2017-09-30

Ytterligare upplysningar lämnas av

Joel Blomgren

Fastighetskontoret

Åsa Hüffmejer

Fastighetskontoret