Plan- och byggprojekt

Guldheden - Markanvisning för studentbostäder och förskola vid Guldhedsgatan

SDN Centrum, Stadsdel Guldheden

Området är beläget intill Guldhedsgatan i stadsdelen Guldheden ca 2,3 km från Göteborgs centrum, nära Chalmers tekniska högskola och flera institutioner till Göteborgs universitet. Berörd fastighet är Guldheden 754:4.

Idag är området en obebyggd grönyta med en relativt tät beväxning och nivåskillnader. I norr finns område med flerbostadshus, i väster Änggårdskolonin och i söder ligger en markparkering.

Markanvisningen omfattar preliminärt ca 90 studentbostäder och 8 avdelningar förskola samt en mindre yta för handel/verksamheter.

Mer information om markanvisningen finns i ”Förutsättningar för denna markanvisning” till höger på sidan.

När du har fyllt i ansökan om markanvisning så sparar du den och bifogar den i det elektroniska formuläret nedan. Du kan också skicka dokumentet per post till fastighetskontoret eller maila dem till fastighetskontoret@fastighet.goteborg.se

Ange alltid referensnummer vid ansökan.

Vad händer just nu?

Markanvisningen är under beredning inför beslut.

Status och handlingar

 1. Kommande markanvisningar

  Alla kommande markanvisningar som kommer att annonseras ut hittar du i listan som finns under rubriken Kommande markanvisningar på startsidan för Markanvisningar.
 2. Öppen för ansökan

  De som ansöker om markanvisning som inte ingår i markanvisningstävling lämnar in digital ansökan, ni fyller i ansökan som finns ovan där ni besvarar de krav som som ställs i förutsättningarna för markanvisningen och bifogar den sedan under rubriken "Lämna ansökan om markanvisning" till vänster på sidan tillsammans med övriga handlingar som ni ombetts lämna in. Obs! Begränsning för inskickade filer är 55 MB.
  Om det är en markanvisningstävling ska handlingar alltid skickas in per post i märkt kuvert, se information i tävlingsprogrammet om vilka övriga handlingar som behöver skickas in tillsammans med ansökan.
 3. Markanvisningar under beredning inför beslut

  Ansökningar om markanvisning som kommit in utvärderas inför beslut.
 4. Beslutade markanvisningar

  Fastighetsnämnden har beslutat enligt förslag till beslut i denna markanvisning. Vem som fått markanvisningen under Händer just nu.

Bebyggelse

 • Preliminärt antal bostäder
  C:a 90 bostäder
  Typ av bostäder
  Studentbostäder
  Upplåtelseform
  Hyresrätt
  Preliminärt antal m2 verksamhetsyta - Kommunal service
  8 avdelningar förskola, 1 850 kvm
  Preliminärt antal m2 verksamhetsyta - Kommersiell service
  500 kvm

Diarienummer

 • Diarienummer
  FN6994/15
  Referensbeteckning
  FNC3

Öppen för ansökan

2017-08-25—2017-09-30

Ytterligare upplysningar lämnas av

Matilda Landén

Fastighetskontoret