Plan- och byggprojekt

Sök bland…
9 träffar
Visa som:
 • Tolered - Bostäder vid Klövervallsgatan

  Plan standardförfarande - samråd Projekt

  Syftet med planen är att möjliggöra för bostäder med lokaler i bottenvåningar inom fastigheten Tolered 185:1.

  Synpunkter tas emot till och med 2018-02-13.

 • Lundby - Spårvagnshall på Ringön

  Plan - granskning Trafikprojekt

  Detaljplanen Planen syftar till att skapa byggrätt för en spårvagnshall med verkstäder och personalutrymmen på norra Ringön i anslutning till Kvillebangårdens spårområde.

  Synpunkter tas emot till och med 2018-02-07.

 • Linnéstaden - Kvarteret Barken

  Plan - utställning Projekt

  Inriktningen för detaljplanarbetet är att förtäta med bostäder och verksamheter i kvarterets centrala del.

  Synpunkter tas emot till och med 2018-02-06.

 • Lundbyvassen - Kontor vid Pumpgatan

  Plan standardförfarande - samråd Projekt

  Syftet med planen är att möjliggöra etapp 1 av Geelys planerade etablering av kontor och designcentrum vid Pumpgatan.

  Synpunkter tas emot till och med 2018-01-30.

 • Översiktsplan - Tillägg för översvämningsrisker

  Översiktsplan - utställning Projekt

  Det tematiska tillägget ger vägledning om hur översiktsplanens intentioner om en hållbar och robust stad ska uppnås med avseende på översvämningsrisker.

  Synpunkter tas emot till och med 2018-03-13.

 • Krokslätt – Förskola vid Kullegatan

  Plan - granskning Projekt

  Syftet med detaljplanen är att möjliggöra nybyggnation av en ny och större förskola.

  Synpunkter tas emot till och med 2018-01-23.

 • Billdal - Kolonilottsområde vid Hästebäck

  Plan standardförfarande - granskning Projekt

  Befintligt planlagt odlingsområde söder om Uggledalsvägen ska utvecklas till kolonilottsområde med möjlighet för övernattning i stugor under odlingssäsongen.

  Synpunkter tas emot till och med 2018-01-30.

 • Centrala Göteborg - Bebyggelse på Götaleden

  Plan - granskning Projekt

  Syftet är att möjliggöra stadsutveckling genom ny stadsbebyggelse ovanpå Götaleden i tunnel mellan Stadstjänaregatan och Torsgatan.

  Synpunkter tas emot till och med 2018-01-30.