Plan- och byggprojekt

Sök bland…
8 träffar
Visa som:
 • Stadslinbana - Station Wieselgrensplatsen

  Plan utökat förfarande - samråd Projekt

  Detaljplanen medger en linbana med en station och två torn mellan Västra Ramberget och Wieselgrensplatsen.

  Synpunkter tas emot till och med 2018-05-22.

 • Stadslinbana - Station Västra Ramberget

  Plan utökat förfarande - samråd Projekt

  Detaljplanen medger en linbana med ett stationsläge och två torn mellan Lindholmen och Västra Ramberget.

  Synpunkter tas emot till och med 2018-05-22.

 • Stadslinbana - Station Lindholmen

  Plan utökat förfarande - samråd Projekt

  Detaljplanen medger en linbana med en station och ett torn mellan kajkanten vid Järntorget i söder och Lindholmen i norr.

  Synpunkter tas emot till och med 2018-05-22.

 • Backa - Ändring av detaljplan för kv Gopön

  Plan förenklat förfarande - samråd Projekt

  Syftet är att upphäva bestämmelsen om fastighetsindelning för fastigheten Backa 54:1.

  Synpunkter tas emot till och med 2018-04-23.

 • Stampen - Ändring och upphävande av detaljplan

  Enkel plan - granskning Projekt

  Syftet med planen är att bekräfta befintliga byggnadsdelar som idag saknar planstöd och att möjliggöra ett tillskott om cirka 10 nya lägenheter och cirka 200 kvm hotell.

  Synpunkter tas emot till och med 2018-05-23.