Plan- och byggprojekt

Stadsutveckling evenemangsområdet – med upplevelsen i centrum

SDN Centrum , stadsdel Centrum.

Under 2017 har en utredning undersökt hur evenemangsområdet kan utvecklas. Tanken är att skapa ett levande stadsliv för alla. Här finns möjlighet att utveckla nya mötesplatser som bjuder in till aktivitet och upplevelser, samtidigt som Göteborg stärker sin attraktionskraft.

Göteborg utmärker sig bland större städer, eftersom det är möjligt att fortsätta att samla evenemang och mötesplatser centralt, i direkt anslutning till hotell, restauranger, attraktioner och kommunikationer. Det är något Göteborgs Stad vill ta tillvara och utveckla med nya mötesplatser. På så sätt skapar vi ett attraktivt område med ett brett utbud där alla känner sig välkomna.

Vad händer just nu?

Utredningen är klar och politikerna i kommunstyrelsen och kommunfullmäktige har fått ett tjänsteutlåtande och en slutrapport. Det är nu upp till politikerna att behandla ärendet.

Följ också projektet på Stadsutveckling Göteborg

Karta

I utredningen har ett helhetsgrepp tagits på området och i arbetet har ingått att se var två nya arenor kan placeras. Dessa ska ersätta Scandinavium, som inte lever upp till de krav dagens evenemang ställer, och Lisebergshallen, som rivs för att ge plats för Västlänksbygget. Med hållbar och ny teknik kommer de nya arenorna i framtiden att skapa upplevelser för knattar och världsstjärnor, göteborgare och besökare.

Under maj genomfördes medborgardialoger vid nio olika tillfällen i fyra stadsdelar, kring utvecklingen av framtidens evenemangsområde. Boende, besökare, kultur, näringsliv och föreningar fick möjlighet att tycka till. Under hösten sammanställdes resultatet och ingår som en bilaga till slutrapporten.

I maj anlitades konsultbyrån Leisure development Partners (LDP) för att göra en marknads- och trendanalys för bland annat arenor, handel, nöje, mat och dryck samt hotell och mötesverksamhet i evenemangsområdet. Deras slutsatser finns också som bilaga till slutrapporten.

Utredningen föreslår att ersättningsarenorna för Lisebergshallen och Scandinavium placeras norr om Valhallagatan, att kommunen äger arenorna och att en privat operatör sköter driften. Bilderna ovan är skisser på hur arenorna kan placeras.

Projektet har drivits av stadsledningskontoret tillsammans med bolag och förvaltningar i Göteborgs Stad. Utredningen är nu klar och politikerna i kommunstyrelsen och kommunfullmäktige har fått ett förslag på hur området kan utvecklas. Ärendet kommer upp i kommunstyrelsen 13 december.

Projektledare