Plan- och byggprojekt

Stadsutvecklingsområde Skeppsbron - ska bli en mötesplats vid älven

SDN Centrum, Majorna-Linné , stadsdel Inom Vallgraven och Pustervik.

Skeppsbron ligger både centralt och nära älven på södra älvstranden. Trafiken har länge varit en barriär men nu finns det möjlighet att komma närmare vattnet. På Skeppsbron ska det byggas 450 nya bostäder och finnas plats för butiker, restauranger, kontor och ett nytt promenadstråk längs kajerna. Läs mer om Skeppsbron här Skeppsbron på Göteborgs Stads webbplats om stadsutveckling.

Vad händer just nu?

Resecentrum, hållplatser och spårvagnsspår är nu klara på Skeppsbron. En markanvisning pågår som innebär att staden ska utse en eller flera byggaktörer som ska bygga bostäderna.

Karta

Projektledare