Plan- och byggprojekt

Stadsutvecklingsområde Gamlestaden - på väg in i framtiden

SDN Östra Göteborg , stadsdel Gamlestaden.

Gamlestaden är ett viktigt område för att knyta ihop staden. Ett nytt resecentrum, bostäder, handel och service ger nytt liv och ökar dragningskraften till stadsdelen. Stadsdelen har en lång historia och kommer att fördubbla sitt invånarantal fram till 2035.

Läs mer om Gamlestaden här Gamlestaden på Göteborgs Stads webbplats om stadsutveckling.

Vad händer just nu?

Filmen om visionerna av stadsutvecklingen i Gamlestaden de närmaste 20 åren. Se den här

Just nu pågår stora trafikarbeten som påverkar kollektivtrafiken. Läs mer här.

Tillsammans med Serenke pågår Platzers byggnationen av resecentrum och kontor vid Gamlestads torg. Beräknas klart 2018.

Detaljplanen för kvarteret Makrillen har vunnit laga kraft. Egnahemsbolaget och Poseidon kan nu påbörja byggandet av bostäder (drygt 200 st), kontor och butiker. Planen innehåller även en förskola med 4-5 avdelningar.

Arbetet med flera detaljplaner pågår parallellt och planerna sträcker sig från Gamlestadens Torg, Gamlestadens Fabriker och SKF till bostadsområdena öster om Bellevue. På sikt ingår även slakthusområdet väster om järnvägen.

Vid Gamlestads torg fortsätter utgrävningar av Göteborgs föregångare Nya Lödöse 2017. Läs mer på webbplatsen www.stadennyalodose.se

När det gäller detaljplaner och markanvisningar - se information för respektive projekt.

Karta

Projektledare

Kommunikatör