Plan- och byggprojekt

Stadsutvecklingsområde Dag Hammarskjöldsleden – från trafikbarriär till stadsgata

SDN Askim-Frölunda-Högsbo , stadsdel Högsbo och Änggården.

Dag Hammarskjöldsleden byggdes ut under 1960-talet som en del i ett planerat system av trafikleder i centrala Göteborg. Dessa leder byggdes emellertid aldrig, så Dag Hammarskjöldsleden spelar i dag inte den roll som det var tänkt. Den politiska viljan i staden är nu i stället att bygga en stadsgata som är omgiven av bostäder, kontor, service och handel.

Det ska även finnas en väl fungerande kollektivtrafik och plats för cyklister och gående.

Tanken är att skapa en boulevard med möjlighet att korsa gatan på många ställen. Övergångsställen kommer göra det möjligt att promenera mellan Slottsskogen och Botaniska trädgården och vidare till Änggårdsbergen. Läs mer om Dag Hammarskjöldsleden här Dag Hammarskjöldsleden på Göteborgs Stads webbplats om stadsutveckling.

Vad händer just nu?

Dag Hammarskjölds boulevard kommer att ingå i en fördjupad översiktsplan för del av Högsbo-Frölunda som stadsbyggnadskontoret ska arbeta fram. Arbetet kommer bland annat att utgå från förstudien som färdigställdes 2015.

Karta

Visionen

I förstudien finns en vision med bred gata med två bilfiler i vardera riktningen. Så kan det bli i närheten av Marconimotet. Ambitionen är att successivt trappa ned trafikmängderna in mot centrum så att köer inte bildas vid Linnéplatsen.

I planeringen av Dag Hammarskjölds boulevard är klimatfrågan högst aktuell. Leden går i en dalsänka och mycket regnvatten ska tas om hand på och runtomkring den nya stadsgatan. Berörda områden är Högsbo, Frölunda, Änggården och Majorna-Linné.

Om allt går enligt planeringen kan boulevarden börja byggas ut på 2020-talet.

Projektledare

Dokument

Projekt som ingår

Här kan du läsa mer om de projekt som ingår eller har betydelse för områdets utveckling.