Plan- och byggprojekt

Stadsutvecklingsområde Centralen - Göteborgs nya entré!

SDN Centrum , stadsdel Centrum.

Centralenområdet är ett av Göteborgs viktigaste utvecklingsområden. I dag dominerar trafiken, men inom 20 år kan det utvecklas med 2 000 bostäder, 16 000 nya arbetstillfällen, plats för kultur, grönområden och ett rikt folkliv. Läs mer om detta stadsutvecklingsområdet på nya stadsutvecklingswebben Läs mer om Centralenområdet här Centralenområdet på Göteborgs Stads webbplats om stadsutveckling.

Vad händer just nu?

Stadsutvecklingsprogram för Centralenområdet är under utarbetning. Se mer information om programmet till höger på sidan.

Karta

Projektledare