Plan- och byggprojekt

Stadsutvecklingsområde Opaltorget - ska bli livligt, tryggt och tillgängligt

SDN Västra Göteborg , stadsdel Tynnered, Önnered.

Opaltorget ska bli ett livligt, tryggt och tillgängligt område med täta bussförbindelser in till city, havet och grönområden. Här ska ett nytt stadsdelstorg växa fram med bland annat 1 050 nya bostäder, nya butiker, stadsdelskontor, två nya förskolor, vårdcentral, en ny Opalkyrka och en ny park.

Läs mer om Opaltorget här Opaltorget på Göteborgs Stads webbplats om stadsutveckling.

Vad händer just nu?

Byggnationen av det nya Opaltorget och 500 av bostäderna är i full gång. Just nu fortsätter arbetet med byggandet av ett tillfälligt torg som ska ersätta det nuvarande torget från och med 1 april så att förberedelserna för det nya torget kan börja.

Karta

Projektledare