Plan- och byggprojekt

Stadsutvecklingsområde Hisingsbron - binder samman staden

SDN Centrum, Lundby , stadsdel Centrum, Lundby.

Hisingsbron är inte bara en bro. Det är en länk mellan människor och stadsdelar. Det är en pusselbit i en större plan för stadens utveckling, en portal för sjöfarten och ett landmärke för Göteborg. Bron ska ersätta den nuvarande Göta Älvbron och stå färdig till 2021. Läs mer om detta stadsutvecklingsområdet på nya stadsutvecklingswebben Stadsutveckling Göteborg

Vad händer just nu?

Bygget av Hisingsbron är i gång. Arbetsområdet påverkar framkomligheten på båda sidor om älven och även farleden i Göta älv. Vid Lilla Bommen påverkas området från Götaälvbron i väster till och med Stadstjänargatan i öster.

Båttrafiken under Götaälvbron tidvis avstängd 3 - 10 oktober 2017

Karta

Projektledare

Kommunikatör

Projekt som ingår

Här kan du läsa mer om de projekt som ingår eller har betydelse för områdets utveckling.