Plan- och byggprojekt

Stadsutvecklingsområde Gullbergsvass - utveckling av kajstråket

SDN Centrum , stadsdel Gullbergsvass.

Vad händer just nu?

Just nu överväger staden att göra en översiktsplan för området, det vill säga påbörja ett mer detaljerad planeringsarbete. Förstudien som gjordes 2015 ligger till grund för arbetet.

Karta

Projekt som ingår