Plan- och byggprojekt

Stadsutvecklingsområde Västlänken - för våra barns framtid!

SDN Centrum, Majorna-Linné, Örgryte-Härlanda , stadsdel Centrum.

Stadens viktigaste uppdrag är att skapa en tät, grön och trygg stad för framtiden. Västlänken är en av förutsättningarna för att detta ska vara möjligt. År 2026 kan göteborgarna se de första tågen rulla genom Västlänken, en ca åtta kilometer lång förbindelse för pendel- och regiontåg. Läs mer om Västlänken här Västlänken på Göteborgs Stads webbplats om stadsutveckling.

Vad händer just nu?Trafikverket arbetar nu med projektering och utformning av Västlänken, Göteborgs nya tågtunnel.

Parallellt arbetar Göteborgs stad med den övergripande planeringen av Göteborg och med utvecklingsplaner för stationsområdena vid Göteborgs central, Haga och Korsvägen. I samband med Västlänken tar de fram och ändrar detaljplaner för de områden som berörs av Västlänken.

Ett stort fokus i arbetet med Västlänkens järnvägsplan är frågor kring miljö, kulturmiljö och hur staden ska fungera under byggtiden.

Just nu arbetar Trafikverket till exempel med förslag på hur byggskedet ska genomföras för att påverka vår omgivning så lite som möjligt.

Mer information om Västlänken

Karta

Projektledare

Kommunikatör