Plan- och byggprojekt

Stadsutvecklingsområde Gårda/Ullevigatan - Gårda ska utvecklas och vårdas

SDN Centrum , stadsdel Gårda .

Gårda är en stadsdel som har blivit lite avskuren från resten av staden. Den innehåller såväl bostäder och kontor som gammal bebyggelse. Nu är det dags att titta på Gårdas utveckling och se hur stadsdelen kan både utvecklas och vårdas. Läs mer om Gårda på Stadsutveckling Göteborg

Vad händer just nu?

Du hittar alla detaljplaner inom Gårda till höger på sidan.

Karta

Projekt som ingår

Här kan du läsa mer om de projekt som ingår eller har betydelse för områdets utveckling.