Plan- och byggprojekt

Ny knutpunkt vid Svingeln

SDN Centrum. Stadsdel Stampen.

Enklare och säkrare för alla som åker kollektivt

I takt med att Göteborg växer från en stor småstad till en grön och nära storstad stärker vi upp kollektivtrafiken. Idag är hållplatserna vid Svingeln utspridda, vilket gör byten krångliga, tidskrävande och osäkra. Hållplats Svingeln ska bli en mer samlad och attraktiv knutpunkt för kollektivtrafikresenärer. Befintliga buss och spårvagnshållplatser flyttas närmare varandra, samtidigt som vi gör plats för fler bussar. Svingeln får också nya gång- och cykelbanor.

Vad händer just nu?

Bygget av den nya knutpunkten startar i september 2017 och kommer att delas in i flera etapper. Om allt går enligt plan börjar Västtrafik trafikera de nya busshållplatserna i december 2017. Projektet i sin helhet beräknas vara färdigt våren 2019 och inkluderar även bygget av en ny rondell på Redbergsvägen.

Begränsad framkomlighet under byggtiden

Under byggnationen är framkomligheten, framförallt för bilister, vid Svingeln något begränsad. Från den 4 september kommer biltrafiken från E6 mot Odinsplatsen ledas om vi Bauersgatan och Ranängsgatan stängs för genomfart. Läs mer i senaste Trafiknytt om Svingeln Håll dig uppdaterad om trafikläget på trafiken.nu

Projektet beräknas vara färdigt våren 2019.

Vad händer just nu?

171210 Nu öppnar vi den nya busshållplatsen

Den 10 december öppnar den nya busshållplatsen vid Svingeln med plats för fler bussar. I samband med Västtrafiks tidtabellskifte den 10 december kommer Alingsåssnabben att börja trafikera Svingeln. Linje 514 utgår. Läs mer på www.vasttrafik.se

171106 Ny sträckning för cyklar och fordon

Omläggningen av cykelbanorna är tillfällig. Omläggningen för fordonstrafiken blir permanent. Ändringarna kommer att genomföras i mitten av november.

Karta

Status och handlingar

  1. Trafikutredning

    Trafikutredning - trafikkontoret utreder olika förutsättningar för trafiklösningar innan väg- eller detaljplan har startat.
  2. Startskede - trafikprojekt

  3. Pågående trafikarbete

  4. Informationsmateriel - Trafiknytt

Diarienummer

Diarienummer TK
TN1394/16

Handläggare