Plan- och byggprojekt

Gamlestaden utvecklas till en grön stadsdel

SDN Östra Göteborg. Stadsdel Gamlestaden.

Karta

Status och handlingar

  1. Pågående trafikarbete

  2. Trafikarbete färdigställt

  3. Informationsmaterial

Diarienummer

Diarienummer TK
Tk2220/12
Planens formella namn
Göteborgs äldsta stadsdel utvecklas till en del av en grön och nära storstad

Projekt i området

Här hittar du andra intressanta projekt i området