Foto: Peter Svenson

Färdtjänst

Du som har färdtjänst i Göteborg kan göra lokala resor på en annan ort där du vistas tillfälligt. Resorna får vara högst 50 km långa. Kontakta riksfärdtjänsten för att beställa resa på annan ort.

I Färdskrivaren skriver vi om nyheter inom färdtjänsten, flexlinjen och kollektivtrafiken. Alla färdtjänstresenärer får tidningen i brevlådan två gånger om året. Du kan välja att få den i tryckt form, som Daisy-skiva eller talkassett.