Foto: Julia Sjöberg

Färdtjänst

Färdtjänst finns för dig som har svårt att resa på egen hand. Precis som i den övriga kollektivtrafiken reser du tillsammans med andra, men i personbil, rullstolsbil, rullstolsbuss eller flexlinjebuss.

Du som har färdtjänst i Göteborg kan göra lokala resor på en annan ort där du vistas tillfälligt. Resorna får vara högst 50 km långa. Kontakta riksfärdtjänsten för att beställa resa på annan ort.

Här hittar du allt du behöver veta om du planerar att resa med färdtjänst vid jul eller nyår.

I Färdskrivaren skriver vi om nyheter som rör färdtjänst, flexlinje och kollektivtrafik. Alla färdtjänstresenärer får tidningen i brevlådan två gånger om året. Du kan välja att få den i tryckt form, som Daisy-skiva eller talkassett.