Evenemang

Göteborg är en evenemangsstad. Det kan handla om stora konserter, idrottsevenemang på elitnivå eller evenemang med tusentals deltagande ungdomar. Men det finns också små evenemang som riktar sig till bostadsområdet eller stadsdelen. För att underlätta för dig som arrangör har vi samlat all viktig information på dessa sidor.

De flesta platser där du kan röra dig utomhus i staden är offentliga platser. Det kan vara trottoarer, torg och parker. Här får du veta mer om vad som krävs för att få använda stadens mark.

Är du med i en teater- eller musikgrupp, idrottsklubb eller annan förening och vill informera om din verksamhet? I Göteborg finns det affischeringstavlor där du, utan kostnad, kan sätta upp affischer.

Platser för evenemang är platser runt om i staden som är lämpliga för olika slags aktiviteter, marknader och event. Letar du efter en plats för evenemang kan du få en del information här om var de finns, storlek, tillgång till vatten och el med mera. Det finns många bra platser, inte bara i centrum.

Ska du arrangera ett evenemang på offentlig plats måste du ha polistillstånd. Kom in med din ansökan i god tid, det underlättar för alla.

Ljudnivån kan vara hög på konserter och diskotek, ibland så hög att risk för hörselskador kan uppstå. Det är du som är arrangör som har ansvaret för att ljudnivån är acceptabel. Miljöförvaltningen gör stickprovskontroller på såväl evenemang som diskotek för att säkerställa en god ljudmiljö för publiken.

Ska du sälja mat på Kulturkalaset eller något annat evenemang i Göteborg? Då måste din verksamhet vara registrerad hos miljöförvaltningen. På den här sidan finns information om hur du gör.

Ska du ordna ett evenemang på offentlig plats är det du som arrangör som står för städningen. Kommunen ansvarar för att transportera avfallet till rätt ställe.

När du arrangerar ett evenemang ansvarar du som arrangör för att evenemanget inte innebär risker ur säkerhets-, brandskydds-, miljö- eller hälsoskyddssynpunkt. Därför ska du alltid göra en evenemangsbeskrivning.

Vill du miljöanpassa ditt evenemang? Miljöförvaltningen kan hjälpa dig med det.