Energieffektivisering för små och medelstora företag

Har du ett litet eller medelstort företag? Vill du få gratis hjälp att minska din energianvändning? Då kan du få hjälp av Coacher för energi och klimat.

Företagen som är med i coachningsprogrammet får hjälp med att aktivt arbeta med att minska sin energianvändning.

Under programmets gång gör coachen besök ute på företagen, håller i seminarier och frukostmöten där energifrågan lyfts, har löpande kontakt med företagen samt ett avslutande uppföljningsmöte. Syftet är att ge företagen tillgång till metoder, arbetssätt och verktyg för att minska energianvändningen. Det är helt kostnadsfritt att delta i programmet.

CEK, Coacher för energi och klimat, är ett nytt projekt inom det Nationella regionalfondsprogrammet som finansieras av EU. Det syftar till att stötta små och medelstora företag med en energianvändning under 300 megawattimmar (MWh) i att energieffektivisera.