Checklista småbåtshamn

Jobbar du med att bygga ut småbåtshamnar och vill utveckla Göteborgs unika båtliv? Använd vår checklista som ett redskap.

Småbåtshamnar ställer krav på både mark och vatten och utbyggnad kräver en sammanvägning av många olika faktorer. Det finns också flera möjligheter att miljöanpassa dessa hamnar.

Filer och dokument