Tomter för verksamheter

Vill du flytta eller starta upp en verksamhet i Göteborg kan du själv söka efter ledig mark. Kommunen har mark som är klar för etablering av verksamheter inom olika områden och för olika användning.

Göteborgs Stad erbjuder dig möjligheter att etablera ditt företag eller din verksamhet i Göteborg. Vårt mål är att skapa en stark och hållbar tillväxt, många arbetstillfällen och ett mångsidigt och rikt näringsliv i regionen.

Business Region Göteborg (BRG) hjälper dig som vill etablera eller utöka ditt företag i Göteborgsregionen. Letar du efter rätt plats för ditt företag kan du använda dig av vår geografiska informationsdatabas, som har både ett investera- och ett planeraperspektiv.

Du kan få arrendera (hyra) kommunens mark genom olika slags arrenden. Göteborgs Stad arrenderar ut mark för olika användningsområden. För dig som företagare kan det handla om parkeringsplatser, reklamskyltar, båtplatser eller mark för byggnader för företagsverksamhet.

Här kan du läsa om hur du gör om du är intresserad av att friköpa en tomt.