Använda stadens mark

De flesta platser där du kan röra dig utomhus i staden är offentliga platser. Det kan vara trottoarer, torg och parker. Här får du veta mer om vad som krävs för att få använda stadens mark.

Sök tillstånd hos polisen

Vem som ansvarar för marken kan variera. Det kan vara kommunen, en privat fastighetsägare eller staten. Polisen bestämmer, enligt ordningslagen, om och hur du får använda den offentliga marken. Om du vill ha bord och stolar utanför din restaurang eller vill ställa en container ute på gatan behöver du därför ett polistillstånd. Du kan få mer information om vad som gäller och hur du söker tillstånd på Polisens webbplats.

Det här behöver du tillstånd för

Följande saker behöver du tillstånd för att göra eller ställa på stadens mark:

Du måste betala avgift för att använda stadens mark

Det kostar pengar att använda stadens mark. Kostnaderna är olika beroende på var marken ligger. Kommunfullmäktige beslutade 2013-03-21 om normer och avgifter för att använda offentlig plats.

Här kan du se avgifterna för att använda stadens mark.

Här kan du se zonindelningen för avgifterna:

Byggbelamring

Uteservering

Uteservering området vid Frölunda Torg

Varuexponering

Skyltar och gatupratare

Staden ger inga tillstånd att sätta upp skyltar eller så kallade gatupratare på stadens mark.

Detta är reglerat i lokala ordningsstadgan för Göteborgs Kommun - se utdrag nedan.

Här kan du läsa hela den lokala ordningsstadgan för Göteborgs Kommun.

Frågor och svar

  • Måste jag ha tillstånd för att ställa en container på gatan?

    Ja, det måste du.

    Sök tillstånd hos polisen.

    Ansökan finner du längre upp på sidan.

Filer och dokument