Dokumentation

Du som utförare ska följa lagstiftning och föreskrifter om social dokumentation. Här finns information om dokumentation samt riktlinjer och regler som gäller för IT-användare i Göteborgs Stad.

IBIC - Individens Behov i Centrum

All dokumentation ska föras i enlighet med stadens plan för införande av Socialstyrelsens modell Individens Behov i Centrum (IBIC). I Göteborgs Stad har IBIC införts successivt från 2016.

Individens behov i centrum (IBIC)

Informationssäkerhet

Du som utförare ska i enlighet med tillämplig lagstiftning vidta lämplig teknisk och organisatorisk säkerhet för att bland annat säkerställa skyddet för personuppgifter.

Regler för IT användare i Göteborgs Stad

Riktlinjer för informationssäkerhet

Regler gällande informationssäkerhetsansvar för chefer i Göteborgs Stad

Samtycke

Utföraren ska ha skriftlig rutin för hur samtycke hanteras. Exempel på hur ett skriftligt samtycke kan utformas:

Blankett Samtycke att lämna information

SIP - Samordnad Individuell Plan inom vård och omsorg

Samordnad Individuell Plan inom vård och omsorg

Handläggning och dokumentation inom socialtjänsten

Handboken på socialstyrelsens webbplats